لطفا کمی صبر کنید

سقوط اقتصادی پیش روی عربستان قرار دارد؟

فراتر از مساله اصلاحات، عربستان اکنون به باور بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی در شرایط دشوار اقتصادی به سر می‌برد. روزنامه قطری «الرایه» از سقوط اقتصادی عربستان سخن گفته است.