لطفا کمی صبر کنید

رشد عرضه‌های اولیه بورس‌های دنیا در سال ۲۰۱۸

تعداد عرضه های اولیه عمومی در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱۶۲۰ مورد و ارزش ۱۹۰ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ به ترتیب ۴۹ و ۴۰ درصد رشد را نشان می دهند.