لطفا کمی صبر کنید

عربستان و امارات مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشتند

به دنبال افت قیمت نفت که موجب کاهش منابع درآمدی عربستان و امارات شده، این دو کشور از روز اول ژانویه ۲۰۱۸ نظام مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشتند.