لطفا کمی صبر کنید

تولید نفت روسیه به مرز ۱۱ میلیون بشکه در روز رسید

میزان تولید نفت روسیه در سال ۲۰۱۷ به طور متوسط به ۱۰.۹۸ میلیون بشکه در روز رسید که ۰.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.