لطفا کمی صبر کنید

سود ۱۸ درصدی سازنده از پروژه محله سیروس

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: در پروژه ۱۰۰ واحدی محله سیروس تهران سازنده در پایان ۲ سال ساخت و ساز اصل سرمایه به همراه ۱۸ درصد سود را از فروش واحدها بر می دارد.