لطفا کمی صبر کنید

نوسازی مسکن روستایی از محل بازگشت اقساط مسکن مهر

شبکه کانون های تفکر ایران در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد داد بانک ها ملزم به پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی مسکن روستایی از محل بازگشت اقساط مسکن مهر شوند.