لطفا کمی صبر کنید

ذخیره برف در کشور صفر است/جیره‌بندی آب کشاورزی قطعی است

مدیرعامل شرکت منابع آب ایران گفت: یکی از اندوخته های منابع آب در بهار، ذخیره برف است که درحال حاضر در اکثر نقاط کشور ذخیره برف صفر است.