لطفا کمی صبر کنید

بازارهای بورس آسیا سبزپوش شدند

اغلب بازارهای مالی و بورس‌های آسیایی سال 2018 را مثبت شروع کردند و در ساعات نخست عملکرد مناسبی داشتند.