لطفا کمی صبر کنید

رئیس جمهور برای ایجاد شفافیت نظام اقتصادی خط شکن باشد/ ثروتمندان پشت توده مردم پنهان شده‌اند

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: هرگونه اجرای سیاست‌های اقتصادی بدون شفافیت مالی و پولی که مصداق آن در بحث ایجاد پایگاه اطلاعاتی مالیاتی است محکوم به شکست بوده و رئیس جمهور باید در ایجاد آن خط شکن باشد.