لطفا کمی صبر کنید

اقتصاد جهان چطور ترامپ را نادیده گرفت

رشد غیرمنتظره اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد شیوه حکمرانی غیرمعمول ترامپ در کاخ سفید تاثیر محدودی بر اقتصاد جهانی داشته است.