لطفا کمی صبر کنید

مدیرعامل رایتل به مخابرات می‌رود؟

صاحبان منصب مدیریتی شرکت مخابرات ایران ظاهراً براساس تفاهم سهامدار عمده این شرکت و دولت انتخاب شده‌اند و به‌زودی معرفی خواهند شد.