لطفا کمی صبر کنید

بازگشت سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین به نفع اقتصاد کشور است

مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت گفت:دو نرخی بودن بنزین و استفاده از کارت هوشمند سوخت برای سوختگیری می تواند به کاهش قاچاق کمک کند.