لطفا کمی صبر کنید

گرانی بی‌سابقه گاز در آمریکا

طوفان گسترده زمستانی سبب شد قیمت گاز در شمال شرقی آمریکا به رقمی بی‌سابقه برسد.