لطفا کمی صبر کنید

تجهیز ۲۶۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری

طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در سطح ۱۱۵ هزار و ۲۰۴ هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شده است.