لطفا کمی صبر کنید

دولت برای تسویه بدهی با انتشار اوراق، بازی پونزی می‌کند/ پیشنهاد تهاتر بدهی‌ به جای خلق پول

یک کارشناس مدیریت مالی گفت: دولت برای تسویه بخشی از بدهی‌ها دست به انتشار اوراق می‌زند که این کار یک نوع بازی پونزی است.