لطفا کمی صبر کنید

۵۰۰ بنگاه صادراتی تحت پوشش کمک سود قرار گرفتند

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی گفت: از محل منابع مندرج در بستۀ حمایتی سال 1395، مبلغ 500 میلیارد ریال بابت مشوق‌های صادراتی تخصیص یافته است.