لطفا کمی صبر کنید

تعداد دکل‌های نفتی آمریکا ۵ واحد کاهش یافت/ افزایش 28 درصدی دکل ها در ۱۲ ماه گذشته

طی هفته‌ای که گذشت تعداد دکل‌های نفتی و گازی آمریکا با ۵ واحد کاهش به ۹۲۴ دکل رسید، با این حال تعداد این دکل ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته 28 درصد افزایش یافته است.