لطفا کمی صبر کنید

ادامه عمليات امداد و نجات کشتي حادثه ديده ايران در آب هاي چين

رئيس سازمان بنادر و دريانوردي کشور گفت: عمليات امداد و نجات ناوگان چيني در اطراف کشتي نفتي حادثه ديده ايران در آب هاي چين همچنان ادامه دارد.