لطفا کمی صبر کنید

مهدی خنجری مديركل دفتر مركزى حراست سازمان هواپيمايی كشور شد

مهدى خنجرى مديركل دفتر مركزى حراست سازمان هواپيمايی كشورى شد.