لطفا کمی صبر کنید

درآمد ۲۰ برابری همراه اول از فروش دیتا

رکنا: مدیرعامل سابق همراه اول با تقدیر از همکاران خود در این اپراتور به ارائه آمارهایی از عملکرد ۱۲ ساله خود در این…