لطفا کمی صبر کنید

حاکمیت شرکتی چیست؟

به مجموعه روابطی گفته می شود که بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت به منظور جلوگیری از سو استفاده های احتمالی برقرار می شود.