لطفا کمی صبر کنید

قیمت بنزین در سال 97 چه سرنوشتی دارد؟

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس گفت: این کمیسیون، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را ممنوع کرده است.