لطفا کمی صبر کنید

اروپا با مواضع ترامپ علیه ایران مقابله می‌کند/ اتحادیه اروپا اموال آمریکا را برای پرداخت غرامت به شرکت‌ها مسدود خواهد کرد

ایلنا: بعید به نظر می‌رسد اروپا خرید نفت خود را از ایران متوقف کند. چرا که نفت ایران در پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای اتحادیه نقش کلیدی دارد. هیچ کس هنوز نمی‌داند قرار است چه اتفاقی بی‌افتد اما اینکه انتظار داشته باشیم ایران در سطح کلان اقتصادی، از این مساله تاثیر می‌گیرد، احمقانه است.