لطفا کمی صبر کنید

رتبه اعتباری ایران بهبود پیدا کرد

براساس اعلام رسمی کمیته مسول رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD , مبتنی بر تصمیم آن سازمان ، رتبه اعتباری کشورمان به ۵ ارتقا پیدا کرد .