لطفا کمی صبر کنید

رشد ۷۰درصدی پرداخت الکترونیکی در ۹سال گذشته/چرخش خدمات نظام بانکی

قائم‌ مقام بانک مرکزی، با اشاره به جایگزینی تدریجی نظام نوین پرداخت الکترونیکی به جای ابزارهای پرداخت سنتی، از چرخش نظام بانکی به سمت ارائه خدمات الکترونیک خبر داد.