لطفا کمی صبر کنید

آثار رشد ارز بر قیمت مسکن/ افزایش قیمت مسکن در ۹۷ ادامه می‌یابد

تغییرات یک ماهه اخیر در بازار ارز می‌تواند آثار متفاوتی بر قیمت مسکن داشته باشد؛با این حال کارشناسان معتقدند افزایش ارز در رشد بازار مسکن مؤثر است و شاهد افزایش قیمت مسکن در سال۹۷خواهیم بود.