لطفا کمی صبر کنید

توسعه صنعت قطعه‌سازی با اجرای سهم 40درصدی داخلی‌سازی

رئیس سابق انجمن قطعه‌سازان خودرو، گفت:اجرای سهم 40 درصدی داخلی‌سازی در قراردادها، سبب توسعه صنعت قطعه‌سازی در کشور می‌شود.