لطفا کمی صبر کنید

دولت، قیمت‌ مسکن در بازار را کنترل کند

عشایری گفت: دولت در جریان قیمت گذاری مسکن باید با ارائه مدل عرضه و تقاضا، تعادل و قیمت‌ را در بازار کنترل کند.