لطفا کمی صبر کنید

رشد ۷۰ درصدی پرداخت الکترونیکی در ۹ سال گذشته/گرایش نظام بانکی به سمت خدمات الکترونیک

کمیجانی،گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بانکداری منجر به چرخش نظام بانکی از ارائه خدمات سنتی به الکترونیکی، شده است.