لطفا کمی صبر کنید

جزییات سیاست جدید بانک مرکزی برای امنیت اطلاعات بانکی

- میزان نوشت: مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی برای افرادی که خدمات پرداخت را ارائه می‌دهند بستری را فراهم می‌کند که از مسیر یا حالتی استفاده کنند که از لحظه ورود اطلاعات کارت تا لحظه پردازش در بانک، اطلاعات به صورت رمز نگاری شده مخابره شود.