لطفا کمی صبر کنید

نمي‌توان در مديريت تقاضاي برق دستوري عمل کرد

معاون برق و انرژي وزير نيرو گفت: در مديريت تقاضاي برق نمي توان دستوري عمل کرد و بايد در ارتباط مستقيم و بيشتر با مردم، از آنها ياري خواست.