لطفا کمی صبر کنید

از همراهي و مشارکت شهروندان فهيم تهران قدردانی کرد

شرکت توزيع برق تهران بزرگ از همراهي و مشارکت شهروندان تهران در پي اختلال ايجاد شده در شبکه برق رساني با توجه به شرايط نامساعد جوي تقدير کرد.