لطفا کمی صبر کنید

لزوم آموش مهارت برای ورود به بازارکار

آموزش مهارت‌های نرم به دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی و جويندگان كار برای کارآفرینی و ورود به بازار کار، برگزار می‌گردد.