لطفا کمی صبر کنید

٢١ میلیون مرغ بر اثر آنفلوانزا معدوم شد

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بیش از ٢١ میلیون قطعه مرغ بر اثر آنفلوانزای پرندگان معدوم شده است، گفت: استانهای قم، اصفهان و یزد می توانند در شرایط طغیان بیماری باشند.