لطفا کمی صبر کنید

"نیمه‎ی پُر" | کودک ده ساله‎ای که ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت

بررسی عایدات نفتی کشور نشان می دهد که پهلوی دوم در ۱۰ سال آخر حکومت بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است.