لطفا کمی صبر کنید

راهـکارهای کاهش مصرف گاز در زمستان

ورود موج سرمای فراگیر و پایدار در بیش از 20 استان کشور و افزایش بی‌سابقه مصرف گاز، صرفه‌جویی سراسری برای عبور از روزهای سرد زمستان را بیش از پیش ضروری ساخته است.