لطفا کمی صبر کنید

قیمت هر متر مکعب فروش آب تعیین شد

با تصویب مجلس وزارت نیرو به ازای هر مترمکعب فروش آب ۱۵ تومان از مشترکان دریافت می کند.