لطفا کمی صبر کنید

معافیت مالیاتی به صورت پلکانی محاسبه می‌شود

رییس مجلس شورای اسلامی گفت که محاسبه معافیت‌های مالیاتی دقیق بوده و مالیات‌ها به صورت پلکانی محاسبه و دریافت می‌شود.