لطفا کمی صبر کنید

زور آزمایی قیمت دلار همچنان ادامه دارد