لطفا کمی صبر کنید

وزارت نیرو برای هر مترمکعب فروش آب، ۱۵ تومان از مشترکان دریافت می‌کند

ایلنا: وزارت نیرو بنابر مصوبه مجلس، مکلف شد به ازای هر مترمکعب فروش آب، ۱۵ تومان از مشترکان دریافت و به خزانه واریز کند.