لطفا کمی صبر کنید

بهای برق مصرفی در سال آینده افزایش می‌یابد

ایلنا: بنابر مصوبه امروز مجلس بهای برق مصرفی در سال آینده افزایش خواهد یافت.