لطفا کمی صبر کنید

رقابت‌های سیاسی به جای رفاقت‌ها دستاوردهای انقلاب را به یغما برد/ در انتقاد از مشکلات هیچ مسوولی مصون نیست

ایلنا: رییس ستاد فرمان اجرایی حضرت امام با بیان اینکه رقابت‌های سیاسی جای رفاقت‌ها را گرفت و دستاوردهای انقلاب را به یغما برد،گفت: در انتقادها و طرح مشکلات هیچ مسوولی مصونیت ندارد.