لطفا کمی صبر کنید

اهداف بلند مدت قراردادهاى توليد مشترک

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قرارداد توليد مشترك واگن ميان ايران و روسيه گفت: مشارکت و همکاری درازمدت مورد حمایت ماست که تا 30 سال آینده ادامه خواهد يافت و اين قرارداد تنها خرید و واردات واگن به كشور نخواهد بود از سوى ديگر این فعاليت با استفاده از نیروی داخلی شروع می شود و طبق مزاكرات صورت گرفته بايد یک كارخانه واگن سازی داخلی با سهم 80 درصد سهم خارجی و 20 درصد سهم ایدرو خريدارى شود.