لطفا کمی صبر کنید

فرزندان بازنشستگان بدون نوبت وام ازدواج می گیرند

معاون مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به آمار پشت نوبتی 70 هزار نفری برای دریافت وام ازدواج گفت: دستور داده شده فرزندان بازنشستگان بدون نوبت این تسهیلات را دریافت کنند.