لطفا کمی صبر کنید

انگلیس فقط تا بهار 2019 اجازه آمدوشد آزاد به شهروندان اروپا می‌دهد

نخست وزیر انگلیس اعلام کرد شهروندان عضو اتحادیه اروپا تنها تا بهار سال 2019 که پایان مذاکرات برگزیت است، اجازه آمد و شد ازاد به انگلیس را خواهند داشت.