لطفا کمی صبر کنید

شرط خداحافظی با پوشاک چینی و ترک

رکنا: نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اگر تولیدات نساجی قیمت پایین و کیفیت قابل رقابتی داشته باشند، دیگر شاهد…