لطفا کمی صبر کنید

بیانیه بسیج دانشجویی درباره کنوانسیون UPOV

بسیج دانشجویی دانشگاهها و دانشکده های کشاورزی کشور در اعتراض به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی بیانیه ای صادر کردند.