لطفا کمی صبر کنید

الحاق به کنوانسیون UPOV؛ کشت بذر وارداتی، برداشت محصول وابستگی!

پیوستن به کنوانسیون UPOV نه تنها آینده چالش‌برانگیزی برای کشور رقم خواهد زد بلکه گذشته اصلاح نژاد کشور را نیز با ابهامات فراوانی روبرو خواهد ساخت.