لطفا کمی صبر کنید

ارزانی خوراک گازی،مانع توسعه پتروشیمی‌ است/لزوم بازنگری در قیمت

مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت:در صورتی که نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها افزایش نیابد، این واحدها انگیزه ای برای ارتقای فناوری خود و روزآمد کردن آن به منظور کاهش هزینه ها ندارند.