لطفا کمی صبر کنید

معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو معرفی شد

وزیر نیرو با قدردانی­­­­ از خدمات رحیم میدانی معاون سابق آب وآبفا، با صدور حکمی عباس سروش را به عنوان معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو منصوب کرد.